ParaPara.nl
Welkom op ParaPara.nl. Dit is een website met informatie over eurobeat, hyper techno, trance, house en andere muziekstijlen die populair zijn in de Japanse clubs. Tevens is er informatie te vinden over parapara, de manier van dansen op eurobeat, en varianten daarop. Er zijn filmpjes te vinden die laten zien hoe deze dansjes gaan. In de database zijn veel verschillende albums te vinden waarop eurobeat (of de andere muziekstijlen) te vinden is, alsmede dvd's met parapararoutines. Op het forum zijn fans te vinden van deze muziek- en dansstijlen, en kunnen vragen beantwoord worden.
ParaPara.nl richt zich op de Nederlandse markt, en daarom is de site voor het grootste deel in het Nederlands. Er zijn geen plannen om het in het Engels te vertalen, mede omdat er al veel Engelstalige sites met hetzelfde onderwerp zijn.
De gedachte achter ParaPara.nl is het bekendmaken van eurobeat en parapara, alsmede een thuishaven zijn voor de Nederlandstalige liefhebbers hiervan. Via verschillende wegen proberen wij parapara en eurobeat onder de aandacht te brengen. Zo zijn we te vinden op verschillende evenementen waar zogenaamde workshops worden gegeven. Mensen leren hierbij kennis maken met de beginselen van parapara. Veelal worden deze workshops vol enthousiasme ontvangen, en geven mensen toe dat het toch iets moeilijker is dan het lijkt. We proberen mensen te prikkelen, zodat ze wellicht uit eigen initiatief zelf verder gaan. Behalve workshops waarbij parapara wordt gepromoot zijn we ook actief om de bijbehorende muziek, eurobeat, wat meer naamsbekendheid te geven op verschillende manieren.
ParaPara.nl is geen downloadsite. Wij steunen de artiesten en daarom staan we het niet toe dat er cd's en dvd's die gewoon gekocht kunnen worden als download verschijnen. Wij hechten dan ook absoluut geen waarde aan de hoeveelheid illegaal bemachtigde muziek of films die een lid heeft. De filmpjes met parapararoutines zijn door leden van ParaPara.nl zelf gemaakt, en dienen dan ook enkel gebruikt te worden om te leren hoe een routine gaat.
Wij wensen iedereen een fijne tijd toe op ParaPara.nl. Mochten er problemen of vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met een van de beheerders.

In short, in English

ParaPara.nl is a Dutch website that focuses on eurobeat, hyper techno, trance, house and other music genres popular in Japan. We also feature information about parapara, the way of dancing to eurobeat. On this website you can find various short clips on how to dance parapara. There's also a database filled with cds and dvds with eurobeat (or one of the other genres) and parapara. This is purely informational, as we do not allow any illegal downloads on this website. We support the artists, as everyone should. The clips are made by members of the ParaPara.nl community, and are only to be used for personal and educational uses. If you have any questions or problems we suggest you contact one of the administrators. Because we focus on the Dutch scene, we don't plan on translating ParaPara.nl into English.